منو اصلی
اطلاعات

 

رويكرد PDCA مديريت يكپارچه مهندسین مشاور چکاد نواندیشان طرح بر اساس آخرین متد جهانی

 

 

 

نظام خود ارزیابی مهندسین مشاور چکاد نو اندیشان طرح

خودارزيابي يك بازنگري جامع، روشمند و منظم از فعاليتها و دستاوردهاي يك سازمان با استفاده از مدل تعالي سازماني است.

مهندسین مشاور چکاد نو اندیشان طرح جهت بهبود مستمر سازمان در 7 سال اخیر طی رویکرد پرسشنامه ای با برقراری نظام خودارزیابی در راستای ارتقای سازمان اقدام می کند.

فرآيند خود ارزيابي، تشخيص صريح نقاط قوت و زمينه هايي كه قابل بهبود هستند را براي سازمان ممكن مي‌سازد. در ارزيابي و خودارزيابي‌هاي اوليه، سازمان روند بهبود را طي دوره‌هاي عملياتي متوالي در درون خود مي‌سنجد و در  سطوح بالاتر تعالي، اين كار را از طريق مقايسه خود با رقباي محلي، سازمان‌هاي الگو و سازمان‌هاي تراز اول در حرفه  خود يا حرفه‌هاي مشابه در جهان صورت مي‌دهد. چهار رويكرد خودارزيابي كه سازمان‌ها مي‌توانند از آنها يا از تركيبي از آنها براي ارزيابي عملكرد خود و دست‌يابي به نقاط قوت و زمينه هاي قابل بهبود استفاده كنند عبارتند از:

رويكرد پرسشنامه اي :اين رويكرد با صرف حداقل منابع و زمان، منجر به تكميل پرسشنامه‌اي واقعي و مستدل مي‌شود. براي جمع‌آوري اطلاعات درباره آگاهي و ادراكات كاركنان در درون سازمان، اين رويكرد يك رويكرد عالي به حساب مي‌آيد.
برخي از سازمانها به عنوان روشي براي گردآوري داده‌ها در سطح وسيع و با هدف پشتيباني از رويكردهاي دقيقتر خودارزيابي، از پرسشنامه‌هايي با پاسخهاي بلي يا خير، ‌استفاده مي‌كنند.

رويكرد كارگاهي: مزيت اين رويكرد آنست كه به مشاركت فعال مديران و افراد كليدي واحد اجرا كننده خودارزيابي نياز دارد. اين گروه مسئول جمع‌آوري داده‌ها و ارائه شواهد جمع‌آوري شده در كارگاه به همتايان خود مي‌باشند. اين كار آغازي براي دستيابي به اتفاق نظر در گروه مديريت است. تجربه نشان داده است كه دو نفر از كاركنان كه به عنوان ارزياب، كاملاً آموزش ديده باشند، براي تسهيل اين فرآيند مورد نياز هستند.
مطلوب‌تر است كه يكي از ارزيابان از واحدي باشد كه مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد و ارزياب ديگر از ساير بخشهاي سازمان و يا سازماني ديگر، مثلاً يكي از سازمان‌هاي مشاوره مديريت انتخاب شود.
پنج جزء فرآيند رويكرد كارگاهي عبارتند از : آموزش، جمع‌آوري داده‌ها، كارگاه نمره‌دهي، توافق بر سر اقدامات اصلاحي و بازبيني پيشرفت در قبال برنامه هاي عملياتي.

رويكرد پروفورما:يكي از راههاي كاهش حجم كار، در مقايسه با رويكرد شبيه سازي جايزه، عبارتست از ايجاد مجموعه‌اي از صورت وضعيت‌ها، به عنوان مثال، يك صفحه براي هر يك از اجزاي معيارها در نظر گرفته وتوضيحات داده شده درباره اجزاي معيارها در بالاي صفحه و زمينه هاي مربوط به آن در زير توضيحات مزبور درج گردد. بقيه صفحه به بخشهايي براي ذكر موارد قوت و زمينه هاي قابل بهبود و شواهد عيني تقسيم مي‌شود.مدارك خودارزيابي را مي‌توان توسط افراد يا گروهها در درون سازمان تهيه كرده و توسط ارزيابان آموزش ديده مورد ارزيابي قرار داد و يا گروه مزبور مي‌تواند فعاليت ارزيابي را بر اساس مسئوليت هايش انجام دهد.براي بازبيني نتايج خودارزيابي مي‌توان از گروههاي خارج از سازمان نيز استفاده نمود. براي سازمان‌هاي بزرگتر كه شامل چندين واحد هستند، مي‌توان اطلاعات واحدهاي مختلف را جمع‌آوري نموده و نقاط قوت و زمينه هاي قابل بهبود مشترك رامشخص نمود.از اين به بعد مي‌توان استراتژي جاري را مورد بازبيني قرارداده و برنامه هاي بهبود در سطح سازمان را توسعه داد.

رويكرد شبيه سازي جايزه:اين رويكرد مبتني بر ارائه مدارك كامل در راستاي ” اظهار نامه جايزه ملّي بهره وري و تعالي سازماني“ به منظور انجام خودارزيابي است. پس از تهيه اظهارنامه، يك گروه آموزش ديده از ارزيابان آن را مورد ارزيابي قرار مي‌دهند. براي ارزيابي يك واحد مي‌توان ارزيابان را از ساير بخشها يا واحدهاي فرعي سازمان به كارگرفت. اگر كل سازمان مشمول ارزيابي قرار مي‌گيرد، مي‌توان از برخي از ارزيابان خارجي نيز استفاده كرد.

 

 

 

تجهیزات و امکانات چکاد

 

ü   فهرست و تعداد تجهیزات نقشه­برداری شرکت چکاد نواندیشان طرح

ü   فهرست قفسه کتابهای چکاد  نواندیشان طرح

ü   فهرست وسایل ژئوتکنیک شرکت چکاد نواندیشان طرح

ü   تجهیزات دفتری شرکت چکاد نواندیشان طرح 

ü   بانک نرم افزاری شرکت چکاد نواندیشان طرح

 

 

 

           فهرست و تعداد تجهیزات نقشه­برداری شرکت چکاد نواندیشان طرح

نوع تجهیزات

تعداد

توتال استیشن تا دقت 5 ثانیه

1

توتال استیشن تا دقت 20 ثانیه

1

گیرنده تعیین موقعیت ماهواره­ایGPS تک فرکانسه

2(1)سری

ترازیاب دقیق (تا دقت 1MM/KMرفت و برگشت)

2

 

 

          فهرست قفسه کتابهای چکاد  نواندیشان طرح

تخصص

تعداد

قفسه 1: معماری

326

قفسه2: شهرسازی

212

قفسه3:عمران

254

قفسه4:مکانیک

345

قفسه 5: برق

156

قفسه6:مدیریت

149

قفسه7:عمومی

168

قفسه8: نشریات و مجلات

289

قفسه9: آئین نامه

45

  

          فهرست وسایل ژئوتکنیک شرکت چکاد نواندیشان طرح

تجهیزات

تعداد

سری کامل الک

1

وسایل هیدرومتری (شامل حداقل 6 مزور هیدرومتری)

1

دستگاه گاساگراند

1

تراز با دقت 01/0-1/0-1/0

1

تک محوری

1

برش مستقیم تا 10*10

1

دستگاه تحکیم

3

تراکم

1

دستگاه سی بی آر (آزمایشگاهی)

1

وسایل ارزش شنی

1

دستگاه گرم خانه

1

توروین دستی

1

وسایل بارگذاری صفحه­ای

1

دستگاه سی بی آر صحرایی

1

چکش اشمیت

1

وسایل کامل آزمایشگاه صحرایی جهت کنترل عملیات خاکی

1

وسایل کامل آزمایشگاه صحرایی جهت کنترل عملیات بتنی

1

وسایل کامل آزمایشگاه صحرایی جهت کنترل عملیات آسفالت

1

  

       تجهیزات دفتری شرکت چکاد نواندیشان طرح

نوع تجهیزات

تعداد

رایانه

22

لپ تاپ

15

پروژکتور

1

خطوط پرسرعت اینترنتی

2

سایت اینترنتی

2

آدرس پست الکترونیکی

3

پلاتر

2

پرینتر

7

دستگاه تلفن و فکس

3

 

         بانک نرم افزاری شرکت چکاد نواندیشان طرح

نرم افزار

تعداد

معماری

8

عمران

6

مدیریتی

4

حسابداری

3

عمومی و دفتری

15

مکانیک

4

برق

5

اتوماسیون اداری و سازمانی

1