منو اصلی
استخدام مهندس معمار

به نام خدا

پیرو انتشار اگهی استخدام مهندس معمار جهت همکاری تمام وقت در مهندسین مشاور چکاد نو اندیشان طرح مستدعی است فرم رزومه زیر دانلود و پس از تکمیل نمودن دقیق اطلاعات خواسته شده به آدرس : chekad.company@gmail.com ارسال گردد 

با تشکر

دانلود فرم همکاری مهندس معمار