منو اصلی
جزئیات اجرای بام سبز

جزئیات اجرای بام سبز

با توجه به سبک های مختلف بام سبز در سراسر جهان، روش های متعدد جهت اجرای بام سبز وجود دارد:

  1. روش گسترده اجرای بام سبز
  2. روش متمرکز اجرای بام سبز
  3. روش پرتابل – مدولار- پلنترباکس بام سبز

روش گسترده اجرای بام سبز

در سیستم گسترده ، پس از اجرای ایزوگام و انجام عایق کاری بام و اجرای لایه واتراستاپ، لایه فیلتر آب و زهکش خاک بر روی سطح بام قرار می گیرد. سپس خاک مناسب کاشت روی آن ریخته شده و عملیات کاشت انجام می پذیرد. اجرای بام سبز در این روش بیشتر مناسب سطوح گسترده و وسیع که نیازمند کاشت چمن در ابعاد بالاست می باشد.

روش متمرکز اجرای بام سبز

جزئیات اجرای بام سبز در روش متمرکز مشابه روش گسترده بوده با این تفاوت که عمق بستر کاشت در این روش بالاتر بوده و امکان کاشت گیاهان وجود دارد. این روش نسبت به روش گسترده بار مرده بیشتری به سطح بام وارد می نماید.

روش پرتابل – مدولار- پلنترباکس بام سبز

در اجرای بام سبز به روش پرتابل–مدولار-پلنترباکس نیاز به تمهیدات ویژه جهت عایق کردن بام وجود ندارد. این سیستم بام سبز بر روی سطح بام تمام شده پشت بام ها اجرا شده و تنها به تست آب قبل از اجرا نیاز دارد. به این صورت که پس از اجرای ایزوگام پشت بام یک لایه ملات ماسه ای و یا موزائییک روی آن اجرا شده و قبل از اجرای بام سبز، دریچه های خروج آب به مدت دو شبانه روز بسته می شود. سپس به عمق 2-3 سانت آب روی سطح پشت بام آزاد می شود. در صورت عدم وجود نشت آب اجرای بام سبز آغاز می گردد. در این روش لایه های فیلتر خاک و زهکش آب درون باکس های پیش ساخته قرار میگیرد. این باکس ها به تعداد و طرح دلخواه روی سطح بام چیده شده و سطح وسیعی از پوشش گیاهی ارائه میدهد.

بنابراین جزیئات اجرای بام سبز در این روش به صورت زیر می باشد:

  1. شیب بندی و ایزوگام مطابق جزئیات معماری
  2. اجرای ملات سیمان و یا موزائیک
  3. قرارگیری باکس های مخصوص کاشت روی سطح تمام شده
  4. قراردادن لایه زه کش آب و هوادهی ریشه درون سینی ها
  5. قراردادن لایه فیلتر خاک بر روی لایه زه کش
  6. خاک فرآوری شده بروی لایه فیلتر
  7. کاشت گیاه